Internacionalizazón

Dentro dos obxetivos do proxecto podemos salientar a clara aposta por impulsar a vertente comercializadora das sociedades cooperativas, centrando a sua actividade neste campo nos mercados internacionais.

Unha das características observadas nas cooperativas da eurorrexión é que nacen, nunha boa parte dos casos, en torno a actividades de producción, polo que o desenvolvimento de estructuras comercializadoras é especialmente importante. 

Dentro do Proxecto COOPERA+ plantexamos unha serie de actividades de apoio á comercialización internacional que inclúen:

- O desenvolvimento de material específico sobre metodoloxía e recursos de apoio á comercialización internacional, destinado ás cooperativas interesadas en abordar este tipo de procesos. 

- A preparación de procedementos internos para o asesoramento en internacionalización que sirva de soporte aos socios no proxecto.

- A preparación de 15 plans específicos e individuais de internacionalización para cooperativas, aplicando a metodoloxía xeral preparada no proxecto.