Cooperativismo en Portugal

O cooperativismo en Portugal ten una longa historia e ampla representación, e nos últimos anos experimentóu unha forte consolidación.  Está básicamente regulado pola Lei 51/96 de 7 de Septembro, coñecida como Código Cooperativo, que sufriu diversas actualizacións, existindo, ademáis, una ampla regulamentación específica das diversas figuras cooperativas.

 Cooperativas Agrícolas - Decreto-Lei nº 335/99, de 20 de Agosto

Cooperativas de Artesanía - Decreto-Lei nº 303/81, de 12 de Novembro

Cooperativas de Comercialización - Decreto-Lei nº 523/99, de 10 de Dezembro

Cooperativas de Consumo - Decreto-Lei nº 522/99, de 10 de Dezembro

Cooperativas de Crédito (C.C.A.M.) - Decreto-Lei nº 24/91, de 11 de Janeiro

Cooperativas Culturais - Decreto-Lei nº 313/81, de 19 de Novembro

Cooperativas de Ensino - Decreto-Lei nº 441-A/82, de 6 de Novembro

Cooperativas de Vivenda e Construcción - Decreto-Lei nº 502/99, de 19 de Novembro

Cooperativas de Pesca - Decreto-Lei nº 312/81, de 18 de Novembro

Cooperativas de Producción Obreira (Trabajo Asociado) - Decreto-Lei nº 309/81, de 16 de Novembro

Cooperativas de Servizos - Decreto-Lei nº 323/81, de 4 de Dezembro

Cooperativas de Solidariedade Social - Decreto-Lei nº 7/98, de 15 de Janeiro

LEI nº 101/97, de 13 de Setembro

DISP. nº 13 799/99 (2ª série)de 20.7

As Cooperativas, en Portugal contan cunha lexislación fiscal própia que se recolle na Lei nº 85/98, de 16 de Decembro - Estatuto Fiscal ooperativo.