Obxectivos

OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO

 

Articular medidas que contribúan ao fomento das cooperativas e á consolidación destas na Eurorrexión co fin de xerar máis e mellores empregos na Eurorrexión Galicia - Norte de Portugal.

 

 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

·         Fomentar a cultura emprendedora cooperativa (baseada na fórmula das sociedades cooperativas).

·         Ofrecer ferramentas de apoio para o desenvolvemento do sector cooperativo.

·         Crear mecanismos transfronteirizos para a xeración de oportunidades de negocio e de xeración de emprego conxuntas .

·         Promover a comercialización e a internacionalización nas sociedades cooperativas.