Catálogos de produtos e servizos de cooperativas

Catálogos de produtos e servizos de cooperativas

Dentro do Proxecto Coopera+ desenvolvéronse unha serie de actividades encamiñadas á mellora das condicións de comercialización da oferta de produtos e servizos de Cooperativas. 

Para isto, ademáis da organización de accións comerciais específicas, executáronse diversas actividades de formación e capacitación, foron redactados planes de internacionalización, e téñense desenvolvido toda unha serie de Catálogos de Produtos e Servizos ofrecidos polas Cooperativas. 

Os Catálogos mencionados están accesibles para a sua consulta na páxina http://www.intercooperar.coop/